dzi informatika 2012 - adatvédelem

Webtanszék Kft.

Adatvédelem

Webhely

A www.dzi.hu webhelyet (a továbbiakban Webhely) a Webtanszék Informatikai Kft. (a továbbiakban Webtanszék Kft.) szerkeszti és publikálja.

A Webhely szabadon böngészhető. A Webhely elérését és használatát az alábbi használati feltételek és kikötések, valamint az alkalmazható törvények szabályozzák. Ezen az oldalon további fontos jogi információk is olvashatók. A Webhely elérésével és/vagy használatával kötelező érvényűnek fogadja el ezeket a használati feltételeket és kikötéseket. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati feltételeket és kikötéseket. A Webhelyen esetleg megadott személyes adatok az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kerül kezelésre.

A szerzői jogokkal kapcsolatos használati korlátozások

A Webhely több olyan elemet is tartalmaz, amelyet európai és nemzetközi szerzői jogok és egyéb, szellemi termékekre vonatkozó jogok védenek. Ezek az elemek többek között a védjegyek, márkanevek, emblémák, fényképek, videók, zenék, szövegek, valamint a webhely grafikai kialakítása (a továbbiakban Tartalom). Az alkalmazható törvények által jelentett korlátozások figyelembevételével a jogok védelme érdekében a webhely használatát a következő korlátozások szabályozzák:

-A Webhely egyik része sem másolható elektronikus vagy egyéb úton, csak olyan mértékig, amely a Webhely interneten keresztüli megtekintéséhez és a kínált szolgáltatások használatához szükséges. A Webhely bármely részének más webhelyen történő reprodukálása kifejezetten tilos.

- Általánosságban engedélyezett a Webhelyre mutató hiperhivatkozások létrehozása, azzal a feltétellel, hogy azok a fő oldalra http://www.dzi.hu mutatnak. A Webhely más részeire mutató hiperhivatkozások létrehozása csak a Webtanszék Kft. beleegyezésével engedélyezett.

- Tilos a Webhely automatikus módszerekkel történő meglátogatása (például automatikus adatgyűjtő programok használatával) az információk szisztematikus lehívásának, vagy a Webhely Tartalmára mutató hivatkozások másik webhelyen történő megjelenítésének céljából.

- Tilos olyan hiperhivatkozást létrehozni, amelynek használatával az internetfelhasználók másik webhely keretén belül tekinthetik meg a Webhelyet.

Védjegyek

A Webhelyen megjelenő védjegyek, emblémák és szolgáltatás-márkanevek a mellettük szövegként is feltüntetett cégek, cégcsoportok, vállalatok bejegyzett védjegyei vagy nem bejegyzett védjegyei.

Elfogadhatatlan használat

Tilos a Webhely és a Tartalom olyan módon történő használata, amely hátráltatja a Webhely egyéb felhasználóit, megsérti azok jogait vagy egyéb módon megszakítja a Webhely megfelelő működését, illetve hátrányosan befolyásolja a Webhelyen megjelenő információt és/vagy a webhelyet működtető szoftvert. Nem engedélyezett a Webhely hamis néven történő használata, illetve a Webhely zárt részeit védő biztonsági intézkedések kijátszása. Tilos a Webhely vagy annak Tartalmának olyan módon történő használata, amely indokolhatóan törvénysértést jelent, annak elkövetésére bátorít, polgárjogi felelősséget von maga után vagy egyéb módon ellenkezik bármely ország törtvényeivel.

Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások

Ez a Webhely hiperhivatkozásokat tartalmazhat. Ezekre a hiperhivatkozásokra az adott webhelyeken olvasható, eltérő feltételek vonatkozhatnak. A harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások az Ön kényelmét szolgálják, és saját felelősségére használhatja azokat. A Webtanszék Kft. nem felelős az ilyen módon elért oldalak tartalmáért.

Felelősség

A Webtanszék Kft. nem felelős a Webhely vagy a szolgáltatások használatából adódó közvetlen, véletlenszerű, következményes, különleges vagy példaértékű károkért vagy költségekért (beleértve a késedelmekért, az információk pontatlan átviteléért, valamint a Webhellyel kapcsolatos szolgáltatások megszakadásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért vállalt felelősséget is).

Garanciavállalások

A Webhelyen rendelkezésre bocsátott információ tartalma és pontossága nagy gonddal került kialakításra. A Webtanszék Kft. azonban nem vállal garanciát arra, hogy a Webhely és a Webhelyen található információk megfelelnek a felhasználó elvárásainak, hogy a Webhely szolgáltatása folytonos, időszerű, biztonságos és hibamentes lesz, valamint a Webhely használatával létrejövő eredményekkel kapcsolatban.

A Webhely használatával vagy az arról letöltött vagy egyéb módon megszerzett anyagok és/vagy adatokat saját megítélése alapján és saját kockázatára szerezheti meg.

A felhasználói adatokkal kapcsolatos felelősség

Amikor felhasználó a szolgáltatások használata vagy igénylése során adatokat ad meg, beleegyezik abba, hogy valós, pontos, aktuális és teljes adatokat ad meg a regisztrációs űrlap(ok)on, amelye(ke)t a Webtanszék Kft. a Webhelyen vagy egyéb módon juttat el Önhöz. Ha az Ön által megadott információ valótlan, pontatlan, elavult vagy nem teljes, akkor a Webtanszék Kftl. megszüntetheti vagy felfüggesztheti a Webhely vonatkozó részéhez való elérési jogát, illetve megtagadhatja a szolgáltatások további biztosítását.

A Webhely bizonyos szolgáltatásainak eléréséhez rendelkezésére bocsátott felhasználónév és jelszó bizalmas természetű, nem fedhető fel harmadik fél számára és nem osztható meg harmadik féllel, illetve nem használható nem engedélyezett célokra. Ön felelős a felhasználónév és a jelszó bizalmasságának fenntartásáért, és teljes mértékben felelős a felhasználónév és a jelszó használatával végrehajtott valamennyi műveletért.

Elismeri, hogy a felhasználónév és a jelszó együttes használata az Ön által adott engedélynek felel meg. Tudatában van annak, hogy felhasználóneve és jelszava használatával végzett bármilyen tevékenységért kötelezettséget vállal. Ezért tudatában kell lennie annak, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket kell foganatosítania annak érdekében, hogy az Önhöz tartozó felhasználónevet és jelszót jogosulatlan személyek ne ismerhessék meg.

Vállalja az alábbiakat:

- azonnal értesíti a Webtanszék Kft.-t a felhasználónév vagy a jelszó jogosulatlan használata, vagy a biztonság egyéb sérülése esetén; valamint

- minden munkamenet végén kijelentkezik a felhasználóneve alól.


Általános

A Webtanszék Kft. bármikor átalakíthatja vagy frissítheti a használati feltételek és kikötések dokumentumot. Minden ilyen átalakítás kötelező érvényű Önre, ezért rendszeresen látogassa ezt az oldalt az aktuális használati feltételek és kikötések ismételt áttekintése céljából.